Ceneo Dom i Wnętrze

Drzwi, okna i schody - wybierz na Ceneo

The depth of the ocean hidden in her eyes.

10:52:00 Cleo-inspire 0 Comments
Nie pytaj dlaczego , nie pytaj jak...
Nie istnieje puste spojrzenie, bez emocji...


Do not ask why, do not ask how ...
There is no blank look, without emotion ...

The depth of the ocean hidden in her eyes.

Have a good observation.
Regards - Cleo.

0 komentarze: